Privacy Verklaring

7 december 2018

Dit is de privacyverklaring van Bakkerij Bauters. Uw privacy is voor ons van groot belang. Daarom vormt de privacywet het uitgangspunt wat het gebruik betreft van uw persoonlijke gegevens. Dit houdt in, dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat we deze netjes zullen gebruiken. In deze verklaring kunt u lezen wat www.bakkerij-bauters.be doet met de informatie die we over u te weten komen. Klopt er iets niet, zijn er onduidelijkheden, hebt u vragen of wilt u weten wat we van u bijhouden, neem dan gerust contact op met Bakkerij Bauters.

Bedrijfsgegevens

Bakkerij Bauters
Kollebloemstraat 9
9030 Mariakerke (Gent)
Telefoon/Fax: (00 32) (09) 226 72 58
www.bakkerij-bauters.be
BTW-nummer: BE 739 276 590

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Bakkerij Bauters is een kleine bakkerszaak en we behandelen alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Wij delen uw gegevens met niemand, behalve als wij het wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij het vermoeden van een misdrijf) of wij het verplicht zijn volgens de Belastingwet.

Deze gegevens worden verzameld

Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard.

Bewaarduur van uw gegevens

Uw gegevens worden bewaard tot we zeker weten dat we deze niet meer nodig hebben of het wettelijk niet meer verplicht is.

Cookies

Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Google Maps
Omdat wij u graag van dienst willen zijn waar onze winkel is, maken wij gebruik van Google Maps. Via deze website worden er daarom cookies van Google Maps geplaatst.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:

  • Uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we ermee doen
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben van u
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Geef daarbij altijd duidelijk aan wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Recht op intrekking van verleende toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Boven de privacyverklaring staat een datum. Bij elke wijziging in deze verklaring wordt de datum van de wijziging erboven vermeld. Wij doen ons best de verklaring telkens zo juist en zo duidelijk mogelijk op onze site te hebben staan.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).